Jonny Persson

VD, Försäljning

Lena Heed

Produktionsplanering

Christina Åhlman

Ekonomi

Rolf Åhlman

Konstruktion

Maria Boström

Kvalitetskontroll / Expedition

Anders Guth

Produktion formverktyg

Clas Nilsson

Produktion formsprutning

Christer Nilsson

Produktion skärande